logo

Tag

sentiments

Aprendre a aprendre

L’altre dia a classe vàrem veure aquest vídeo. No diu ni una paraula però tot això és el que nosaltres vàrem entendre que ens volia transmetre. No ens hem de rendir. (Camilo, Àngela) No ens surten les coses a la primera. (Apol·lònia, Elena, Miriam) Podem fer tot el que ens proposem. (Jose) He d’intentar-ho cada dia per que hem surti. (Jaume J, Nuria, Miquel) Si ens tranquil·litzem ens sortirà millor. (Adr
Read More